işçi vizası

İşçi Vizası Nədir, Necə Alınır?

İşçi vizası, həmin ölkədə işləmək üçün bir ölkəyə səfər edəcək şəxslər tərəfindən alınmalı olan bir viza növüdür. Xarici vətəndaşlar işləmək üçün bir ölkəyə gedərkən işçi vizasına ehtiyac duyurlar.

İşçi vizaları ölkədə işləmə müddətindən asılı olaraq mövsümi və ya daimi iş üçün qısa və ya uzun müddətli alına bilər. İşçi vizası müraciətləri və şərtləri ölkədən ölkəyə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir.

Heç bir ölkəyə getmədən iş vizası üçün müraciət etmək üçün əvvəlcə həmin ölkədə fəaliyyət göstərən qurumda iş tapmaq lazımdır.

İşçi vizası növləri hansılardır?

İşçi vizası növləri aşağıda verilmişdir.

 • Müvəqqəti işçi vizası
 • Uzunmüddətli işçi vizası

Müvəqqəti işçi vizası nədir?

Müvəqqəti işçi vizası, müəyyən bir ölkədə qısa müddətə, məsələn, mövsümi iş və ya layihə işi kimi işləyəcəksinizsə, alınmalı olan viza növüdür. Müvəqqəti işçi vizası adətən şirkət adından müəyyən bir işi yerinə yetirmək üçün tələb olunur.

Müvəqqəti işçi vizası üçün müraciət etməzdən əvvəl lazımi iş icazələri təyinat ölkəsində işəgötürən tərəfindən təmin edilməlidir. Ölkəmizdən xaricə işçi aparan şirkətlər tez-tez bu işçilərə müvəqqəti işçi vizası verirlər.

Müvəqqəti işçi vizası ilə xaricə gedənlər işdən çıxsalar, etibarlılıqlarını itirəcəklər.

Uzunmüddətli işçi vizası nədir?

Uzunmüddətli işçi vizası müvafiq ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətdən iş təklifi almış və ya iş müqaviləsi bağlamış şəxslərə ölkəyə uzunmüddətli giriş imkanı verən bir viza növüdür. Uzunmüddətli işçi vizası almaq üçün müvafiq ölkənin qanuni tənzimləmələrində tələb olunan ekvivalentlik şərtləri yerinə yetirilməli və ölkədə fəaliyyət göstərən bir təşkilatdan iş təklifi alınmalıdır.

Qısamüddətli işçi vizası sahiblərindən fərqli olaraq, uzunmüddətli işçi vizası sahibləri müvafiq ölkədə olduqları və vizası etibarlı olduğu müddətcə işlərini dəyişə bilərlər.

İşçi vizası üçün tələb olunan sənədlər hansılardır?

İşçi vizası üçün tələb olunan sənədlər aşağıda verilmişdir.

 • Passport: Son 10 il ərzində alınmış ən azı 2 boş səhifəsi olan etibarlı pasporta malik olmalıdır. Bundan əlavə, əgər müraciət edilən ölkənin viza tələbləri sırasındadırsa, pasportun işlənmiş səhifələrinin surəti ərizəyə əlavə edilməlidir.
 • Biometrik fotoşəkil: İş vizası üçün müraciət edilən ölkənin tələblərinə uyğun pasport fotoşəkilləri ərizəyə əlavə edilməlidir.
 • İş yerinin sübutu: Müvafiq ölkədəki qurumla əmək müqaviləsi və ya təsdiq edilmiş iş təklifi sənədi mütləq viza müraciəti sənədləri arasında olmalıdır.
 • İş icazəsi: Proses ölkəyə görə fərqli olsa da, hədəf ölkədəki işəgötürənlə razılaşdırılaraq müvafiq ölkənin əmək nəzarəti qurumlarından iş icazəsi alınmalıdır.
 • Tərcümeyi-hal (CV): Müraciətdə ətraflı peşə və təhsil keçmişini əks etdirən bəyanat daxil edilməlidir.
 • Peşə təhsili sənədləri: İşçi vizası ərizəsinə müvafiq ölkədə icra ediləcək peşə ilə bağlı keçmişdə alınmış diplom və sertifikatlar əlavə edilməlidir.
 • Ekvivalentlik sənədləri: Lazım gələrsə, işçi vizasının tətbiq olunduğu ölkədə əvvəlki peşə təhsili və təcrübələrinin etibarlı olduğunu göstərən sənədlər ərizəyə əlavə edilməlidir.
 • Sağlamlıq sığortası: İşçi vizası üçün müraciət edərkən işəgötürənin başlayacağı sığorta tarixinə qədər ölkədə qüvvədə olan sağlamlıq sığortasının olması lazımdır.
 • Peşəkar məlumat bölgüsü: SGK xidmət bəyannaməsi, staj sertifikatı kimi işçi vizası müraciətinə qədər prosesdə peşəkar təcrübələri sənədləşdirən sənədlər tətbiq edilməlidir.
 • Dil biliyi: İşçi vizası üçün müraciət edilən ölkənin şərtlərinin yerinə yetirildiyini sübut edən səlahiyyətli dil qurumlarından əldə edilmiş bilik sənədləri ərizəyə əlavə edilməlidir.

İşçi vizası üçün tələb olunan sənədlər iş müddətindən və müraciət etdiyi ölkədən asılı olaraq çox dəyişə bilər.

İşçi vizası üçün ekvivalentlik sertifikatı tələb olunurmu?

İşçi vizası və ekvivalentlik sertifikatı tələbi işçi vizasının tətbiq olunacağı ölkədən və müvafiq peşə qrupundan asılı olaraq məcburi ola bilər.

İşçi vizası üçün dil tələbi varmı?

İşçi vizası üçün dil tələbi işçi vizasının tətbiq olunacağı ölkənin qanuni qaydalarına uyğun olaraq dəyişir. Əksər Avropa ölkələrində işçi vizası üçün müvafiq ölkənin rəsmi dillərindən ən azı birində giriş səviyyəsində bilik tələbi var.

İşçi vizası ilə Həcc ziyarətinə getmək olarmı?

Viza sahibi əmək müqaviləsi bağladığı təqdirdə işçi vizası verilir. İşçi vizası yeganə məqsədi həcc ziyarətinə getmək olan insanlar tərəfindən istifadə edilə bilməz. İşçi vizası sahibləri işləmək üçün Səudiyyə Ərəbistanında olarkən həcc ziyarətinə gedə bilərlər.

İşçi vizası üçün müraciətlər harada hazırlanır?

Bir çox ölkə üçün işçi vizası müraciətləri birbaşa Azərbaycandakı müvafiq ölkənin xarici nümayəndələrinə edilir.

Almaniya və İngiltərə kimi bir neçə ölkə Azərbaycanda işçi vizası müraciətlərini bu ölkələrin xarici nümayəndələrinin icazə verdiyi viza müraciət mərkəzləri vasitəsilə qəbul edir.

İşçi vizası neçə gündə verilir?

İşçi vizası müraciətlərinin yekunlaşdırılması müraciət ölkəsindən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, lakin adətən 4 ilə 16 həftə arasında davam edir.